Ekonomi eller god djurhållning?

LRF har fått hård kritik för sin motion att slopa beteskravet för svenska mjölkkor. Eller göra det mer flexibelt som de själva uttrycker det. Även om vi för miljöns skull bör äta en mer plantbaserad föda så behövs djuren för den biologiska mångfalden och de ska ha rätt att leva så bra som möjligt. Enligt svensk lag ska mjölkkor släppas ut på bete 2-4 månader per år. Ekonomi nämns som en orsak och vi bör kanske fundera på vad vi är villiga att betala för våra mejeriprodukter. Att djuren har ett bra liv under bästa tänkbara förhållanden måste vara viktigare än billig mjölk. Vi kan inte backa svensk djurhållning bakåt i tiden, vi måste ta den in i framtiden. Vad värderar du mest?

Gårdsbeskrivning: Marstorp

MARSTORPS MAT – ett exempel på framtidens odling

Andelsjordbruk, grönsaksprenumerationer och små ekologiska jordbruk blir allt vanligare. Är detta framtidens jordbruk? Mer från jord till bord kan det inte bli.

Marstorps Mat ligger i byn Tvärålund ca. 5 mil från Umeå inåt i landet inte långt från den natursköna Vindelälven.

HISTORIA

Marstorp är en ny och ung gård under uppväxt. Gården drivs av Albin Holmgren och Jakob Lidström och grundades år 2010. Deras målsättning är att odla sådant som de själva vill äta med stor respekt för vår natur. Odlingarna började i odlingslådor, växte till ett hemsnickrat växthus och hamnade så småningom ute på åkern. De har lärt sig via mängder av böcker, studerat permakultur och vinterodling, prövat sig fram, varit för ivriga, misslyckats och lyckats. De använder sig av kompost, gröngödsling och täckodling och får en fin och bördig jord.    

GÅRDEN IDAG

Den odlade ytan idag uppgår till 1 ha. Ingen konstgödsel eller några bekämpningsmedel används. Allt skördas varsamt för hand och säljs till privatpersoner som prenumererar på grönsakslådor veckovis främst i närområdet och Umeå kommun. Det finns inget förutbestämt innehåll i lådorna utan innehållet anpassas efter vad som skördats just den veckan. Grödorna skördas, packas och åker ut till kunden med antingen cykelbud eller elbil. De senaste tre åren har de dubblat sin omsättning varje år. Odlingarna består av baljväxter, betor, kål i olika former, bladgrönt, sallad, lök, spenat, sockerärtor, broccoli, tomater, gurka, rotfrukter och diverse annat.          

”Från vår åker – Till din dörr”

GÅRDEN I FRAMTIDEN

Målsättningen för framtiden är väldigt tydlig. Gården ska vara manuell så långt det går och de är måna om att jorden de odlar i ska må så bra som möjligt och allt ska självklart vara giftfritt. Inom två år ska den ha utvecklats till en året–runt- verksamhet med fokus på förädling av produkter under vinterhalvåret. De kommer inte odla på det sätt som kanske anses konventionellt idag utan sneglar mycket på alternativa odlingsmetoder från tex USA. De vill arbeta med kompost i stället för vall om möjligt. Ju större odlingsytor/vall desto större redskap behövs och det är bland annat det som de vill undvika. Massproduktion och maskinell skörd är inget som lockar alls. De har i år investerat i ett kylrum för ökad möjlighet lagring och förädling. All förpackning av kundernas lådor sker också för hand med enkla manuella lösningar.

Gården är väl värd ett besök!