Ekonomi eller god djurhållning?

LRF har fått hård kritik för sin motion att slopa beteskravet för svenska mjölkkor. Eller göra det mer flexibelt som de själva uttrycker det. Även om vi för miljöns skull bör äta en mer plantbaserad föda så behövs djuren för den biologiska mångfalden och de ska ha rätt att leva så bra som möjligt. Enligt svensk lag ska mjölkkor släppas ut på bete 2-4 månader per år. Ekonomi nämns som en orsak och vi bör kanske fundera på vad vi är villiga att betala för våra mejeriprodukter. Att djuren har ett bra liv under bästa tänkbara förhållanden måste vara viktigare än billig mjölk. Vi kan inte backa svensk djurhållning bakåt i tiden, vi måste ta den in i framtiden. Vad värderar du mest?

Ekologisk mat från jord till bord

Vad kan du om jordbruk? Hur påverkar våra val naturen? Vad skiljer ett konventionellt jordbruk från ett ekologisk? Kan man lita på ekologiska produkter som importeras? Är allt svart eller vitt? Finns det rätt och fel? Kunskap är viktigt för att förstå vad som fungerar bäst i din verksamhet och hur du kan vara en del i att förverkliga dina miljömål.