The Land We Waste

“Vet du vilken inverkan matsvinn har på vår jord? När matsvinn uppstår så går inte bara maten till spillo, utan även all den mark och alla resurser som krävts för att producera maten. Philippe, vår matsvinnsexpert, har undersökt detta med ingående! Häng med på ett djupt dyk med oss ​​i matsvinnets konsekvenser på vår jord.”