Blogg

Är det inte dags för en presentation…?

Vem är jag och vad vill jag här?

Jag heter Maria och blev i våras diplomerad förändringsledare från utbildningen Diet for a green planet (länk finns under utbildningar.)

I mer än 20 år har jag arbetat som kock i både förskola och skola i både små och stora kök. Idag jobbar jag som kökschef på en grundskola i Norrland. I höst läser jag även utbildningen Agera för klimatet (länk under utbildningar) som fokuserar på klimatpsykologi och förmågan att klimatprata. Fantastiskt viktig kunskap och väldigt lärorik utbildning. Vi som jobbar i offentliga kök jobbar under väldigt olika förutsättningar. Vi har olika personlig drivkraft, olika stöttning, kunskap och en väldigt varierande budget. Det vi har gemensamt är det faktum att vi måste ta våra offentliga kök in i en klimatsmartare framtid.

Oavsett vilka förutsättningar vi har och utmaningar vi brottas med så krävs det att vi har ett driv och ett mod till att skapa förändring. Hur gör vi när det egna drivet falnar eller kanske inte finns? Hur inspireras vi till förändring när kommunikationen mellan kök och gäster inte fungerar eller kanske saknas helt och hållet? Vart finns inspirationen och vem kan hjälpa mig? Vågar jag låta mig inspireras och be om hjälp?

En del i att bygga en hållbar framtid är god kommunikation. Jag har därför som examensarbete startat denna sida och detta forum. Tanken är en trygg plattform med bara kollegor inom yrket där man kan dela erfarenheter, frågor, funderingar, kunskap, tips , information och inspiration. Vi jobbar alla med olika förutsättningar och kunskap vilket sammantaget blir en väldig massa förutsättningar och kunskap.

Jobbar du i ett offentligt kök och vill vara en del av forumet så gör du en ansökan under Forum i menyn ovan. Sen berättar du givetvis för alla dina kollegor…

Häng på så skapar vi en hållbar framtid tillsammans!

/Maria

Ekonomi eller god djurhållning?

LRF har fått hård kritik för sin motion att slopa beteskravet för svenska mjölkkor. Eller göra det mer flexibelt som de själva uttrycker det. Även om vi för miljöns skull bör äta en mer plantbaserad föda så behövs djuren för den biologiska mångfalden och de ska ha rätt att leva så bra som möjligt. Enligt svensk lag ska mjölkkor släppas ut på bete 2-4 månader per år. Ekonomi nämns som en orsak och vi bör kanske fundera på vad vi är villiga att betala för våra mejeriprodukter. Att djuren har ett bra liv under bästa tänkbara förhållanden måste vara viktigare än billig mjölk. Vi kan inte backa svensk djurhållning bakåt i tiden, vi måste ta den in i framtiden. Vad värderar du mest?