Diet for a green planet

Diet for a Green Planet är ett måltidskoncept för hälsosam mat som jorden kan producera på ett hållbart sätt. Det utgår från en helhetssyn på livsmedelssystemet och kan anpassas till olika geografiska förutsättningar. Södertälje kommun har framgångsrikt arbetat med Diet for a Green Planet i de offentliga måltiderna sedan 2010.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.