Mat för framtiden

Det är dags för förändring

Hur påverkar vår matkonsumtion vår planet? Det finns en brist på kunskap och ett ganska brådskande behov av förändring. Förändring som behöver göras både i våra hem och i våra offentliga kök. En tredjedel av all mat som produceras i världen slängs. Fullt ätbar mat som borde hamnat i hungriga magar. Hur producerar vi mat som berikar istället för att utarma vår jord och bidrar till god hälsa hos oss människor?


United Nations Development Programme (UNDP) arbetar i 170 länder för att avskaffa fattigdomen, minska ojämlikheter och främja fredliga och hållbara samhällen. UNDP I Sverige arbetar för att stärka policys och insatser för hållbar utveckling, och med att kommunicera och stötta genomförandet av de Globala målen.